Get Adobe Flash player

แจ้งประชุมผู้บริหารโรงเรียนในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ

ขอบคุณ..! คุณ ครู/ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นที่มีส่วนและมีบทบาท สำคัญในการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน ให้ ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 สพป.ยส.เขต1 ชั้น ป.6 อันดับที่1ของประเทศ(54.88%) ชั้น ม.3 อันดับที่3ของประเทศ(46.07%.)


 1. แจ้งประชุมผู้บริหารโรงเรียน
 2. ด่วนที่สุด //// การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จากองค์การค้า สกสค.
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระOnline) ปีการศึกษา 2557
 4. ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้การจัดซื้อหนังสือ แก้ไขใหม่
 5. คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 แบบละเอียด
 6. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
 7. นิเทศ NT
 8. เตรียมสอบ NT 2556
 9. ภาพถ่ายวันครู
 1. ประกาศโรงเรียนบ้านกุดน้าใสจานบกน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. แผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนแต็มรูปแบบของ สพฐ
 3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70%)
 4. การติดตั้งโปรแกรมเสริม Tablet สำหรับครูรุ่นที่1
 5. ดาวน์โหลดร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
 6. รายละเอียดโอนเงินโบนัส
 7. ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรมทำเว็บไซต์ด้วย joomla 1.5
 8. ดาวน์โหลด จับภาพหน้่าจอ การอบรม Server2008 R2 เมื่อ 26-30 ส.ค.2556
 9. ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จาตุรนต์ ฉายแสง

รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตรและเทคโนฯ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีคนแรกของจังหวัดยโสธร

 

Share
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

นิเทศออนไลน์


นางอุษณีย์  กรมเมือง

บทเรียน e-Learning ครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล

 

Login FormDATA

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
GIS กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล
อัตราการเรียนต่อชั้น ม.ต้น ม.ปลาย อุดมฯ
สัดส่วนคนจนและจำนวนคนจน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2550-2552 ระดับชาติ

อันดับความสามารถระดับประเทศ
ข้อมูลมากที่สุดในประเทศไทย
มองเมืองไทยด้วยสถิติ GIS
สถิติพื้นนฐานที่สำคัญ (ส.ส.ช.)
บริการค้นหาข้อมูล จาก ส.ส.ช.
การย้ายถิ่นของประชากร (download)
การสมรสและภาวะการเจริญพันธุ์ Load
บริการข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)
จำนวนประชากรประจำปี
จำนวนประขากรฐานปีปัจจุบัน
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล (เบื้องต้น)
ตรวจสอบประวัติ สมรส หย่า
ตรวจสอบข้อมูลการเกิด
ข้อมูลสถิติท้องถิ่น
แผนที่แสดงสถานศึกษาดีเด่น (3 ระดับ)

แนะนำเว็บไซต์

มุมนักเรียน Student Zone
เพื่อให้ความรู้ ข่าวสาร ให้กับ นักเรียน ข่าวการศึกษาต่อ ทุน อุทยานการศึกษา และเวที ให้ นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ห้องพักครู TeacherZone
เป็นเวที สื่อกลาง ให้ครูได้แลก เปลี่ยนความคิดเห็น สื่อการสอน ถาม ตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์
วิจัย แสดงผลงาน การศึกษาต่อ
ห้องผู้บริหาร Director Zone
เป็นสื่อกลางข่าวสาร กฏระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข่าวการฝึก อบรม การสัมมนาที่ผู้บริหารควรรู้ เวทีแสดงผลงานบนเว็บไซต์
มุมศึกษานิเทศ Supervisory
เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร ให้คำ แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ ดาวน์โหลดโปรแกรม นิเทศออนไลน์รวมทั้งตอบคำถาม
โรงเรียนในฝัน
เว็บ ไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับ โรงเรียน คุณภาพการ ศึกษาให้ ทัดเทียม และ เสมอภาค ทางการศึกษา
Home


การพิมพ์ ให้โรงเรียนใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเครือศูนย์เครือข่ายนะครับ

Prev Next Page:
ดูข่าวทั้งหมด
Prev Next
SEE ALL : ดูทั้งหมด
SEE ALL : ดูทั้งหมด

 

ดร.อภิชัย  กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ผู้บริหาร โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ติดตาม รวมทั้งสิ้น 90 คน ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประตูสู่ ASEAN 2558 ในวันที่17-21 กรกฎาคม 2555 ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ณ โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK HAJI BAGINDA ที่เมือง MERLIMAU  รัฐ MELAKA ประเทศ MALAYSIA และศึกษาวิถีชีวิตชาวมาเลย์เซียและสิงคโปร์ ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น เมืองใหม่ Putrajaya, ตึกคู่ Petronas twin tower และ Genting Hiland เมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของ Malaysia  เที่ยวสวนสนุก Sentosa Universal,  Marina bay sand Hotel เป็นต้น

Share

TOPIC REPLY VIEWS LAST_POST
เว็บโรงเรียนบ้านหนองแสงโดนโจมตี
0 2836 28/07/2013 18:54
admin
ฝากคำแนะนำติชมเว็บไซต์
0 2335 19/06/2013 19:51
admin
ระบบ E-Office ตัวใหม่
0 2753 24/05/2013 10:36
admin
ศูนย์ ICT
0 2600 24/05/2013 09:56
admin
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด
0 2981 14/03/2013 14:29
admin

ผอ.สพป.ยโสธร เขต1

กระทรวงศึกษาธิการ


 

Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
ช่องทางร้องเรียน SP2
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ

รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


 NT_LAS_O-NET

1.O-NET_m3_2555
2.O-NET_p6_2555
3.p6_2555
4.LAS_p4_1_new
5.LAS55_p_3_3
6.m3_2555
7.O-NET_2555
8.LAS_2555_yst1
Share

Polls

ท่านต้องการอบรมข้อใด
 
สำหรับท่านที่ชอบ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter;วันนี้97
mod_vvisit_counterYesterday1754
mod_vvisit_counterThis week97
mod_vvisit_counterLast week13882
mod_vvisit_counterThis month37722
mod_vvisit_counterLast month53908
mod_vvisit_counterAll days971376

We have: 8 guests online
Your IP: 192.168.1.10
 , 
Today: เม.ย. 20, 2014

มาพบกับพวกเราชาวjoomla