ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

ค่านิยมองค์การ  สพป.ยส. 1

YASOTHON 1  CoreValues

  

Y = Youthful   หมายถึง เปี่ยมพลังอย่างคนรุ่นใหม่
A =  Attention   หมายถึง มุ่งมั่นใสใจต่อหน้าที่
S =  Service Mind   หมายถึง จิตยินดีให้บริการ
O =  Organise     หมายถึง ระบบงานเป็นระเบียบ
T =  Team Work    หมายถึง เพียบพร้อมสามัคคี
H =  Hight Tech  หมายถึง เทคโนโลยีก้าวไกล
O =  Openly       หมายถึง โปร่งใสตรวจสอบ
N =  Network    หมายถึง สร้างเครือข่ายพันธมิตร
1  =  One   หมายถึง เพื่อพิชิตความเป็นที่หนึ่ง

 

 
“เปี่ยมพลังอย่างคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นใส่ใจต่อหน้าที่ มีจิตยินดีให้บริการระบบงานเป็นระเบียบ เพียบพร้อม

สามัคคี เทคโนโลยีก้าวไกล  โปร่งใสตรวจสอบได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพิชิตความเป็นที่นึ่ง”