ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 122

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขัั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการบริหารการศึกษา

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลัสเตอร์ 13 “เจริญราชธานีศรีโสธร”

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จาก 14 เขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร

โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2561

ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี