ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 125

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่าวันที่ 16-17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร